LAFiN INVEST

Společnost byla založena původně jako LAFiN v.o.s. v roce 2005, od roku 2008 funguje pod současným názvem LAFiN INVEST s.r.o.

Naším cílem je vytvoření rovnováhy mezi budoucími finančními cíli, současnými a očekávanými zdroji, a následně nalezení nejefektivnější cesty k dosažení těchto cílů, která vychází z možností poskytovaných finančním trhem.

Finanční plán stanovuje takové řešení, které co nejefektivněji akumuluje a rozmnožuje finanční prostředky. Kombinací jednotlivých možností finančního trhu je vytvářeno efektivní portfolio klienta s ohledem na individuální požadavky.

Užití vhodné kombinace finančních produktů může přispět k významné úspoře a zároveň vhodně předejít hrozícím finančním ztrátám, které si v běžném životě neuvědomujeme nebo je bagatelizujeme.

RSS
Follow by Email