LAFIN s.r.o. - kancelář finančních,organizačních, podnikatelských a ekonomických poradců
PDF Tisk

Stručně o společnosti LAFiN INVEST s.r.o.

Kancelář finančních, organizačních, podnikatelských a ekonomických poradců sdružuje odborníky ze všech oborů finančnictví a ekonomiky. Zajišťuje informace z oblasti finančního plánování, analýzy jednotlivých segmentů trhu, sleduje vývoj na kapitálových trzích, spolupracuje s velkými finančními institucemi a spravuje portfolia cca 5 000 klientů.

Cíle centra finančních poradců

Ilustrační obrázek

Cílem tohoto centra podnikatelských, ekonomických, finančních a organizačních poradců je vytvoření rovnováhy mezi budoucími finančními cíli, současnými a očekávanými zdroji, a následně nalezení nejefektivnější cesty k dosažení těchto cílů, která vychází z možností poskytovaných finančním trhem.

Splnění většiny budoucích finančních cílů vyžaduje vytvoření dostatečných finančních rezerv.

Ilustrační obrázek

Finanční plán stanovuje takové řešení, které co nejefektivněji akumuluje a rozmnožuje finanční prostředky. Kombinací jednotlivých možností finančního trhu je vytvářeno efektivní portfolio klienta s ohledem na individuální požadavky.

Užití vhodné kombinace finančních produktů může přispět k významné úspoře a zároveň vhodně předejít hrozícím finančním ztrátám, které si v běžném životě neuvědomujeme nebo je bagatelizujeme.

Důležité je i posouzení daňové stránky výsledného řešení a maximální využití státních dotací a podpor.

 

Spolupracujeme s:

Jaguar BofB VOMA RAIL Illík Izolace střech Penyion Zátiší - Komorní Lhotka