LAFiN CONSULTING

Společnost byla založena v roce 2011 a zabývá se tvorbou individuálních řešení v oblasti investic a financování. Zajišťuje také financování skupiny LAFiN GROUP.

V roce 2017 jsme vydali 2 emise dluhopisů.  Emise dluhopisů s ISIN: CZ0003515975 se jmenovitou hodnotou dluhopisu 20 000Kč, pevnou úrokovou sazbou 5% p.a. a splatností 4 roky od zakoupení dluhopisu. Emise dluhopisů s ISIN: CZ0003516049 se jmenovitou hodnotou jednoho dluhopisu 20 000 Kč, pevnou úrokovou sazbou  5% p.a., den splatnosti dluhopisu je stanoven na 01.03.2027 nebo na nejbližší pracovní den.

RSS
Follow by Email